A part de la guitarra clàssica, podeu estudiar guitarra elèctrica i baix elèctric a la nostra escola. Com tots els altres instruments, es pot gaudir d’ella a qualsevol edat.

Gràcies a la fabricació de guitarres petites, es pot començar a estudiar a partir dels 5 anys.

L’estudi d’aquest i dels altres instruments de corda, potencia l’atenció i la psicomotricitat dels infants.

Hi ha múltiples opcions, a l’escola, per aprendre a tocar la guitarra:

  • 1 hora de classe individual a la setmana
  • 1/2 hora de classe individual a la setmana
  • Dues mitges hores de classe individual a la setmana
  • Classes col·lectives
  • Agrupacions

La Guitarra

La guitarra ha sofert variacions en la seva forma al llarg dels segles. A més del nombre de cordes, les variacions de l’instrument han sorgit per adaptar-lo a les necessitats del intèrpret fins adoptar la forma actual. Aquest instrument està fabricat amb fusta pràcticament en la seva totalitat i els tipus utilitzats principalment en la seva fabricació són les de palosanto de l’Índia o del Brasil (Bulnesia sarmientoi), avet, cedre de Canadà, pi, xiprer i banús, en funció del tipus de guitarra.

troba més informació a la Viquipèdia

Cures de les guitarres

El major perill és la humitat o sequedat extremes i, sobretot, el pas brusc d’un ambient humit a un altre molt sec.

Qualsevol tipus de calefacció crea un ambient massa sec, la qual cosa es pot contrarestar col·locant prop de l’instrument un petit recipient amb aigua, l’evaporació de la qual impedeixi aquesta sequedat d’ambient.

És convenient mantenir les guitarres afinades sempre al mateix to i , en cas de desitjar canviar les cordes, no llevar les velles d’una vegada, sinó canviar una, afinar-la amb les altres, i així procedir d’una en una amb les restants; això té per objecte que el pont i la tapa no perdin ni per un moment la tensió al fet que estan acostumats, la qual cosa produiria una disminució en el so que trigaria algun temps a recuperar.

Parts d'una guitarra