El llenguatge musical és el conjunt de signes sonors i escrits que permeten la comunicació a través de la música. El llenguatge musical és per a la música allò que la gramàtica i el vocabulari són per a una llengua.

És per això que a l’escola se li dóna molta importància i s’estudia amb gran rigor això si, sempre des de la part més lúdica i divertida, amb ritmes, cançons i entrenament de l’oïda.

Són moltes les possibilitats d’estudi del llenguatge musical i és per això que vos convidam a venir a l’escola i demanar per elles.